Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Mailbow vs Smaily

04.09.2016

 • Mailbow võimaldab tarkvara siseselt luua lugematu arvu maandumislehti. Saab teha seda kiiresti ja efektiivselt, ilusalt. Sendsmaily-l pole maandumislehti, peab kasutama kolmandaid osapooli ja siis neid omavahel integreerima.
 • Mailbow võimaldab väga lihtsalt ka kujundust mittevaldaval turundajal oma maandumislehed atraktiivseks teha.
 • Mailbow maandumislehtedesse võib üles ehitada pea et veebilehekülje, kasutades kõiki HTML-i võimalusi.
 • Mailbow kontaktibaasis on kontakt 1x unikaalselt kirjeldatud ning kontaktil võib olla lugematu arv listi ja TAGi seoseid.
 • Mailbow modulaarne disain erineb teistest ja selle kasutamisel näeb kiri kohe alguses suhteliselt OK välja ka selle turundaja jaoks, kes kujundusest kuigipalju ei tea/oska. Lihtsate elementide kasutusega tagatakse olukord, kus kiri on korrektne kõikides enamlevinud mailiprogrammides, sh Outlook, kes vajab piltide lõikamist mõõtudesse jne. NB! On rida mailiprogramme, mis on tehnoloogiliselt vananenud ja millele ei peaks liialt tähelepanu enam pöörama, sest neid ei kasutata enam.
 • Mailbow's saad aga kord tehtud moodulit korduvalt ja korduvalt kasutada. Selleks on modulaarsed templiidid. Modulaarse templiidiga on uue kirja koostamine minutite küsimus.
 • Integreeritud andmevoo kaudu sisu konverteerimine ja import. Mailbow võimaldab RSS, XML ja JSON'i kaudu andmevoogusid importida, et kirja koostamisele kuluvat aega vähendada. Uue kirja tegemisel võetakse modulaarsest templiidist kirja päis ja jalus ning lisatakse sisublokid. Ja kiri ongi valmis.
 • Lihtne ja mõõdetav segmendipõhine - personaliseeritud kirjade saatmine. Tänu Mailbow unikaalsele modulaarsele disainile saab kaasata igale kontaktile tema segmendipõhist sisublokki või see hoopis ära jätta. Loomulikult saab kaasata ka kõike infot, mis on seotud kontakti andmeväljadega. Hiljem on ka statistikas näha erinevate segmendikombinatsioonidea saadetiud kirjade vaatamised ja klikid.
 • Mailbow väga põhjalik statistika tähendab, et kõik kirjadega seotud haldurite ja kontaktide poolt tehtud tegevused on talletatud andmebaasi ning selle kaudu on võimalik pidada andmevahetust suurte CRM süsteemide, andmeladudega ja analüütika tarkvaradega. Andmeid sünkroniseerides epoodide ja majandustarkvaradega saab üles ehitada uusi teadmisi, kasutades Mailbow Insights analüütika teenust. 
 • Mailbow CRM funktsionaalsus tähendab, et kõik kontaktiga seotud tegevused, kirjad, reageerimised, andmed, statistika jne on kontakti alt nähtav. On suur osa väiksema tehnilise võimekusega jaekauplusi, mis kasutavad Mailbow CRM funktsionaalsust oma kliendibaasi halduses. Haldurid lisavad uusi kontakte läbi spetsiaalsete maandumislehtede. Kontaktid haldavad enda valikuid läbi maandumislehtede. Adminil säilib terviklik ja ohustamata ülevaade kontaktidega toimuvast.
 • Mailbow osutab sisutoimetuse teenust klientidele, kellel ei ole endal aega või soovi sisu toimetada. Tänu modulaarsele disainile on tellimustööde maht ja teenuse kulubaas tänaseks järsult kukkunud - kõik saavad nüüd ise hakkama oma kirjade sisutoimetusega.
 • Tasuta klienditugi igapäevastele muredele on tasuta nagunii, sest enamasti on küsimus, kuidas üte või teist teemat lahendada parimal moel ja see võtab aega vaid paar minutit.
   
 • Peamine erinevus ongi vast selles, et Mailbow katab kõike seda, mida ühel turundajal vaja on. Veebilehed, registreerimised, ostmised, katkestatud ostud, CRM, arved, kinkekaardid, piletid, tavatooted, laoseisud, emailid, SMS-id, automaatika, segmenteerimine, integratsioonid majandustarkvarade ja e-poodidega. Lisaks eI ole vaja integreerida sadu erinevaid pluginaid ja extensioneid, et saada ühte tervikut. Statistikad, monitooringud, liidesed, kõik on ühes kohas olemas ja läbi süsteemi kasutatavad.

 

Kahtled, kas Mailbow on parem?
Küsi pakkumist!