Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Mailbow vs MailChimp

04.09.2016

 • Mailbow võimaldab tarkvara siseselt luua lugematu arvu maandumislehti. MailChimpil pole maandumislehti, peab kasutama kolmandaid osapooli ja siis neid omavahel integreerima.
 • Mailbow võimaldab väga lihtsalt ka kujundust mittevaldaval turundajal oma maandumislehed atraktiivseks teha.
 • Mailbow maandumislehtedesse võib üles ehitada pea et veebilehekülje, kasutades kõiki HTML-i võimalusi.
 • Mailbow kontaktibaasis on kontakt 1x unikaalselt kirjeldatud ning kontaktil võib olla lugematu arv listi ja TAGi seoseid.
 • Hinnastamisel keskendub MailChimp listi suurusele, sest nii maksavad need rohkem, kellel on eri listides samad kontaktid. Teenusepakkuja poolt nutikas, tarbija poolt vaadates tundub, et justkui peetakse lolliks. Vaata miks millist hinnastamist eelistada.
 • Mailbow lubab ka 1x OPT-INiga kontaktibaasi tekitamist. Mailchnmpis peab iga listi loomisel saama vastavatelt kontaktidelt uuesti loa - kinnituse.
 • Mailbow ei viska "katkiste" emailide hulka emaile, mis saavad ühe korra "hard-bounce".
 • Mailbow aitab alati kliente, kui on tekkinud uus olukord ja see vajab projektipõhist lähenemist, et taastada või üles ehitada uus mehhanism. Seda eesti keeles ja telefoni, skype, emaili või lausa kohtumise abil.
 • Filtrid, kus MaliChimp jääb vahele oma domeenidega, sealt pääseb Mailbow läbi. MailChimp on lihtsalt niipalju suurem ja sellest tulenevad ka nende probleemid.
 • Mailbow modulaarne disain erineb teistest ja selle kasutamisel näeb kiri kohe alguses suhteliselt OK välja ka selle turundaja jaoks, kes kujundusest kuigipalju ei tea/oska. Lihtsate elementide kasutusega tagatakse olukord, kus kiri on korrektne kõikides enamlevinud mailiprogrammides, sh Outlook, kes vajab piltide lõikamist mõõtudesse jne. NB! On rida mailiprogramme, mis on tehnoloogiliselt vananenud ja millele ei peake liialt tähelepanu enam pöörama, sest neid ei kasutata enam.
 • Mailbow modulaane templiit võtab vajaduse olla lukus oma templiidiga. MailChimpi lugematud tasuta kirjapõhjad ei ole abiks, kui seekordses kirjas on uusi mooduleid vaja lisada. Oleme märganud ja imestanud, miks alguses kenad kirjad pika kasutuse järel MailChimpis koledaks lähevad. Sest vajadused muutuvad, sellepärast. Mailbow's saad aga kord tehtud moodulit korduvalt ja korduvalt kasutada.
 • Mailbow klientide jaoks on olnud oluline valukoht ka eestikeelne tugi, kui tekib küsimusi või on olukord turul muutunud.
 • Mailbow osutab sisutoimetuse teenust klientidele, kellel ei ole endal aega või soovi sisu toimetada. Tänu modulaarsele disainile on tellimustööde maht ja teenuse kulubaas tänaseks järsult kukkunud - kõik saavad nüüd ise hakkama oma kirjade sisutoimetusega.
 • Integreeritud andmevoo kaudu sisu konverteerimine ja import. Mailbow võimaldab RSS, XML ja JSON'i kaudu andmevoogusid importida, et kirja koostamisele kuluvat aega vähendada. Uue kirja tegemisel võetakse modulaarsest templiidist kirja päis ja jalus ning lisatakse sisublokid. Ja kiri ongi valmis.
 • Lihtne ja mõõdetav segmendipõhine - personaliseeritud kirjade saatmine. Tänu Mailbow unikaalsele modulaarsele disainile saab kaasata igale kontaktile tema segmendipõhist sisublokki või see hoopis ära jätta. Loomulikult saab kaasata ka kõike infot, mis on seotud kontakti andmeväljadega. Hiljem on ka statistikas näha erinevate segmendikombinatsioonide saadetud kirjade vaatamised ja klikid.
 • Mailbow väga põhjalik statistika tähendab, et kõik kirjadega seotud haldurite ja kontaktide poolt tehtud tegevused on talletatud andmebaasi ning selle kaudu on võimalik pidada andmevahetust suurte CRM süsteemide, andmeladudega ja analüütika tarkvaradega. Andmeid sünkroniseerides epoodide ja majandustarkvaradega saab üles ehitada uusi teadmisi, kasutades Mailbow Insights analüütika teenust. 
 • Mailbow CRM funktsionaalsus tähendab, et kõik kontaktiga seotud tegevused, kirjad, reageerimised, andmed, statistika jne on kontakti alt nähtav. On suur osa väiksema tehnilise võimekusega jaekauplusi, mis kasutavad Mailbow CRM funktsionaalsust oma kliendibaasi halduses. Haldurid lisavad uusi kontakte läbi spetsiaalsete maandumislehtede. Kontaktid haldavad enda valikuid läbi maandumislehtede. Adminil säilib terviklik ja ohustamata ülevaade kontaktidega toimuvast.

 

Kahtled, kas Mailbow on parem? 
Küsi pakkumist!