Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Turundustarkvara

04.09.2016

Mailbow e-maili turunduse tarkvara on loodud lahendama probleeme:

 1. Kuidas kontakte hallata - CRM.
 2. Kuidas uusi kontakte koguda - maandumislehed
 3. Kuidas müüa tooteid/teenuseid ja koguda raha - Mikro-Epood
 4. Kuidas korraldada sündmusi - Mailbow Events
 5. Kuidas tuua ära see 25% rahast, mis ostukorvi jääb, kui ostu ei sooritata - automaatika
 6. Kuidas luua kampaania emaile ilma HTML-i tundmata - modulaarne disain ja templiidid.
 7. Kuidas saata kirju nii, et emailid spämmiks ei läheks - tehnilised lahendused ja koolitus.
 8. Kuidas saata saajaid kõnetavaid kirju - A/B testid.
 9. Kuidas vähendada turundajate tööd - automaatika.
  a) personaliseerimine, andmeväljade ja TAGide kaudu personaliseeritud kirjablokkide kaasamine.
  b) 3-ndast tarkvaradest andmete importimiseks RSS, XML ja JSON andmeformaatide tugi.
  c) modulaarse disain ja templiit, mis võimaldab korduvkasutada kirja erinevaid blokke.
  d) maandumislehed kiire ja lihtsa loomisega tagavad ilusa lõpptulemuse.
  e) autoresponderid kontaktide tegevusest.
  f) korduvad kirjade saatmised.
 10. Kuidas integreerida kolmandaid tarkvarasid - API.
 11. Kuidas tagada kontaktide OPT-IN / GDPR nõue - sisseehittaud funktsionaalsus.
 12. Kuidas tagada turundaja andmete turvalisus sisseehittaud funktsionaalsus.

KONTAKTID ja CRM

 • Kirju saab saata kontaktidele, kes on listides.
 • Listid on staatilised või läbi filtrite loodavad.
 • Iga listi juures on listi iseloomustavad graafikud seal sees olevate kontaktide kohta.
 • Listi avades näeb põhjalikku ülevaadet listi aktiivsusest ja detailidest.
 • Kontaktid võivad olla korraga mitmes listis.
 • Ühe kirjaga saab saata erineva pealkirjaga erinevat sisu mitmele segmendile - TAGile.
 • Ühel kontaktil võib olla ka korraga mitu listi ja segmendi tunnust - TAG'i.
 • Mailbow kontaktihaldus täidab suurepäraselt turundusliku CRMi rolli. Paljud kliendid kasutavad oma jaekontaktide haldamiseks Mailbow CRMi.
 • Import / eksport toimub läbi .CSV failivormingu, UTF-8 encodingus. Tihedamate andmevahetuste korral soovitab Mailbow selle protsessi automatiseerida API liidese kaudu.


KAMPAANIAD

Kampaaniate loomine

 • Kampaania kirja loomine käib, nagu tavalise emaili saatmine Outlookis. Täida lüngad, kellele saadetakse - millistele listidele, kes saadab nimeliselt ja emaililiselt, mis on kirja subjekt, mis on kirja sisuks.
 • Kogu protsess on lihtsustatud sujuvaks järjestikuliseks tegevuseks - 4 etapi peale:
 • 1. Koosta i
  2. Eelvaata
  3. Kontrolli
  4. Saada
 • Lisaks turunduslikele kampaaniatele saab saata kampaania korras ka transaktsionaalseid kirju (teenusega seotud teatisi). 
 • NB! Ära unusta järgida seaduseid, mis nõuavad turundajalt, et jaluses oleks link eemaldamise kohta. Jalus pannakse automaatselt ise kaasa, vali vaid õige keel.

Kirja sisu loomine ja kujundamine on lihtne, HTML-i ei pea tundma

 

 • Kirja toimetamisel ei pea enam tundma HTML reegleid. Lisa tekste, pilte, nuppe ja ehita "kastikesi". Kõik on lisaks ka mobiilides kenasti kohe toimiv. NB! Ka vana avatud HTML toimetamine on jäänud alles nõudlike HTML-idega kirjade toimetamiseks.
 • Liiguta ridu üles-alla vastavalt oma muutunud vajadustele. 

Combo moodul artiklite ja toodete paremaks esitlemiseks

Templiidid aitavad kiirenda oma kirjade loomist

 • Vali varem valmistehtud kiri.
 • Klikka - loo templiit.
 • Vali kirjas meeldivad read.
 • Anna templiidile nimi ja salvesta.
 • Korduvkasuta loodud templiiti, et panna uus kiri kokku "väga kiirelt".
 • Enamlevinud read on "päis", jalus", erinevad sisublokid, mille keegi kunagi on valmis teinud. Nüüd saadki muuta vaid vastava pildi või teksti või lingi ning kiri on valmis saatmiseks.
 • NB! Templiitide kaudu saab importida sisse muutuvat sisu epoodisest ja uudisvoogudest.

A/B testimine

 • Testimiseks loo kirja koostamisel koopia A versioonist ning muuda vaid neid osi, mis testimiseks vajalikud.
 • Eksperdid soovitavad testida korraga vaid ühte elementi, sest inimsel ei ole võimekust rohkemat infot korraga analüüsida.
 • Mailbow saab sellega hakkama, ent ole siis nii võimekas ja õpi tehtust.

Personaliseerimine ja segmendipõhiselt erineva sisuga kirjad

 • Igale kirjale saab kaasa panna kontaktipõhiselt informatsiooni, nime, rekvisiite, lepingu detaile jne.
 • Igale kampaania reale saab märkida segmendi tunnuse - tag'i, et see rida konkreetsele saajale saata või saatmata jätta.
 • Igale kampaania reale saab määrata uue kirja pealkirja, mis vastava segmendi korral asendab kampaania vaikimisi pealkirja. 

Eelvaade ja Testimine

 • Peale kirja kokkupanekut on mõistlik kirja vaadata, kuidas see töötab saajate keskkondades. 
 • Saada endale kindlasti ka test ja veendu, et see töötab kaasaegsetes mobiiliseadmetes.
 • Erinevate emaili programmide interpretatsioone saab kontrollida lasta Litmusel.
  NB! Litmus ei kata kohalikke tähtsusega emaili keskkondasid, nagu: hot.ee, suhtlus.eu, mail.ee, email.ee, mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, inbox.lv, jne.
  NB! Litmuse teenus ei pruugi anda adekvaatset ülevaadet kõikidest turul kasutatavatest kaasaegsetest keskkondadest. Seega oma silm on ikka kuningas.
  NB! Litmus on tasuline teenus, mis tuleks endale tellida. Hind sõltub tarbimise mahust.
 • Eelvaateid on täpselt nii palju, kui on kampaanias erinevaid segmendi tunnustega saajaid.
 • Kampaania testimisel kontrollib Mailbow kõike tehniliselt võrreldavat ning kuvab parandamist vajavad kohad.

Saatmine

 • Kampaania saab saata kohe. 
 • Kampaania saatmist saab ajastada tulevikku.
 • Kampaaniat saab saata korduvalt, määrates saatmise alguse ning intervalli (päev, nädal, kuu, aasta).
  Enamlevinud korduvsaatmised on sünnipäevaõnnitlused jms igapäevaselt saadetavad kirjad, kus listis olevad kontaktid muutuvad läbi API uuenduse või filtri kaudu, näiteks võrreldakse andmevälja väärtust või kuupäevasid.

Statistika ja Analüütika

 • Mailbow säilitab andmed konktaktide tegevuste kohta, seega on hiljem lihtne andmeid analüüsida.
 • Kampaaniate nimekrijas on kampaania koondvaated.
 • Saadetud kampaania avamisel kuvatakse esmalt kirja statistikat.
 • Kontakti kaardi avamisel on näha ka kirjad, mis kontaktile saadeti ning kuidas ta neile reageeris.
 • Listide avamisel on koondatud listi statistika erinevad vaated. Hetkeks peaks olema kõik huvipakkuvad graafikud visualiseeritud.
 • Eraldi teenusena pakume andmete analüüsi ja visualiseerimist, et leida just neid kontaktide segmente, kellelt saab rohkem raha või kes vajavad rohkem tähelepanu.

Maandumislehed

 • Maandumiselehti luuakse uute kontaktide püüdmiseks. Olgu selleks koduleht, Facebook, Instagram vms rakendus.
 • Maandumislehtedele saab luua oma kujundust, väga kiiresti ja lihtsana või erilahendusena.
 • Kõik uue kontakti kättesaamiseks vajalik on kohe olemas. Piisab vaid vähesest tuunimisest, et see muuta oma visuaalse identiteediga sarnaseks.
 • Iga turundaja saab ise maandumislehe luua - TASUTA, muu Mailbow teenuse raames. Enam ei pea selliste ülesannete jaoks erinevad agenturid palju mõtte- ja arendustöid tegema. Maandumislehe saab luua mõne minutiga.
 • Vaata täpsemalt maandumislehtede kohta.


AUTOMAATIKA

Autoresponderid

 • On-demand kirju saab saata kampaaniate või maandumislehtede abil ning API liidese kaudu kolmandatest tarkvaradest.
 • Saab määrata kontakti, kellele saadetakse milline kirja versioon.
 • Kirjade kohta saab tagasi infot, kuidas kontakt kirjale reageeris.
 • API liides toetuste loomiseks kolmandate tarkvaradega.
 • Mandrilli API  1:1 toetus.

Data feed (RSS, XML, JSON)

 • Rohkema personaliseerimise ning pingutuse optimeerimise jaoks saab kampaaniatesse kaasata kolmandatest rakendustest sisu.
 • Sisu võib olla RSS/XML/JSON formaadis.
 • Sisu saab kaasata kirja sisse moel, et seda toimetama enam ei peaks - näiteks automatiseeritud kirjade puhul.
 • Sisu saab konverteerida kirja koostamisel templiitide abil sisuks, mida om võimalik veel toimetada enne ärasaatmist.

Klienditeekond (arenduses)

 • See on visualiseering klienditeekonnast ning kohtadest, kus Mailbow peab saatma välja kampaania kirja või kontrollima kontakti andmeväljasid ning vajadusel muutma listide või tägide seoseid.
 • See on turundaja abivahend, mis visualiseerib ühe teenuse/toote toetuseks loodud infrastruktuuri.
 • Kuvatud on maandumislehed, kampaaniad ja listid.

API - liidestused

 • Mailbow kasutab RESTful API't oma kõikide funktsioonide toetamiseks.
 • API on igati kaasaegne, näidetega, testimise võimalustega, võib integreerida kõiki kolmandaid tarkvarasid.
 • Integratsioonid:
  Küsitlustarkvara: Mikare ASK,
  Majandustarkvara: Directo,
  Turundusautomaatika: Exacaster,
  CRM tarkvara: Pipedrive,
  Veebilehtdedega: WordPress, Mikare CMS, Joomla
 • NB! Kõik API liidestused ei ole tasuta, mõned võivad vajada seadistamist ning on seetõttu tasulised.
 • NB! Kui sul on laialt levinud tarkvara ja see vajab integratsiooni, siis selle me teeme tasuta.
 • Loe integratsioonidest täpsemalt.

 


Kvaliteetne kontaktibaas on kliendi vastutus

Kontaktibaas peab kliendil ikka endal olema. Vastavalt seadusele peab Mailbow klient suutma Andmekaitse Inspektsiooni pöördumisel tõendada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel, et tal on õigus oma kontaktile turunduslikke kirju saata.
Seega pean kliendil olemas olema kas klientsust tõendav informatsioon - näiteks esitatud arved. Või peab kontaktide kogumisel talletama maha rea nõusoleku saamist tõendavat infot. 

Mailbow tarkvara vaid saadab kirjad kontaktibaasile. Saatmisel eel teeme rida valideerimisi, et tarkvara ei saadaks teadlikult kirju adressaatidele, kellele saata tehniliselt võimalik ei ole. Uute kontaktide lisamisel duplikaate ei looda. Eemaldatakse automaatselt ka need adressaadid, mis enam toimi - muretsema ei pea. Lisks on analüütika, mille kaudu saab täpsemalt vaadata erinevaid kontaktigruppe ning saab otsustada, kellele ei ole enam mõistlik kirju saata. Iga mitteavatud, kustutatud, junki märgitud kiri halvendab saatja reputatsiooni.
 


Ei rämpspostile

Mailbow toetab EU seadusi ning taunib ka üldaadressidele saadetavaid külmi e-maili kampaaniaid. Kui siiski on juhtunud, et nõusolekud on kaduma läinud, ent kontakt on olemas, küsitakse klientidelt esimese kampaaniaga nõusolekut kirja päises oleva küsimusega (opt-in). Kui klient sellele vastab jaatavalt, on tagatud seaduse jälgimine ja turundajal on võimalik kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel tõendada nõusoleku olemasolu. Erandiks on klientsus, mis lubab samas teemas kirju klientidele ilma nõusolekuta saata. 

Opt-out talletub Mailbow'sse ja nendele klientidele ei saadeta rohkem Mailbow kaudu kirju. 

MAILBOW toetab ametlikke blackliste (nagu Austria Robinson list).
Peame väga oluliseks, et meie tarkvaraga ei saadeta kirju inimestele, kes ei soovi neid saata. 


Küsimustikud

Mailbow tarkvaraga saab ühendada ka näitkeks MIKARE ASK tarkvara, mis on mõeldud küsitluste läbiviimiseks ja andmete kogumiseks. Loe lähemalt, kuidas liidestata Mailbow'd MIKARE ASKiga.