Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Kliendihaldus

12.01.2017

Mailbow kontaktide haldus

 • Mailbow kontaktide haldus on listide põhine.
 • Mailbow kontaktibaasis on 1 emaili aadress kirjeldatud 1x, duplikaate ei ole võimalik luua.
  Uute kontaktide importimisel võetakse tunnuseks vaikimisi emaili aadress ja selle kaudu uuendatakse kontakti teisi andmeväljasid.
  Erandiks on API kaudu kontaktide uuendamine, kus saab kasutada API kaudu kontakti loomisel tagastatud hash-i, kuid ka siis kontrollitakse emaili aadressi unikaalsust.
 • Igal kontaktil võib sama-aegselt olla 1 kuni mitu seost erinevate listidega.
 • Igal kontaktil võib sama-aegselt olla 1 kuni mitu seost erinevate tägidega.
 • Kontaktil on OPTIN staatus, mis on Mailbow süsteemi/installatsiooni ülene.
 • OPTIN staatused on:
  Hall - Teadmata,
  Kollane - ootab kinnitust,
  Roheline - nõusolek antud,
  Punane - nõusolek eemaldatud,
  Sinine - kontakti email mittekasutusel. 
 • Kui kontakt ütleb EI SOOVI, siis eemaldatakse ta süsteemist ning seejärel ei saa sellele kontaktile enam kirju saata, va juhul, kui kontakt ise uuesti kirja saamise tellib/lubab OPTIN staatuse muutuse kaudu. 
 • Kuidas teha nii, et kontaktid ennast kohe ei eemaldaks? 
  a) saata täpsemini sihitud ja relevantsema sisuga kirju;
  b) mitte saata liiga tihti kõigile ja mitte kellelegi mõeldud kirju;
  c) pakkuda valikut erinevatest sisudest ja saatmise sagedusest ja loota, et see on piisav kontakti allesjäämiseks.
 • NB! Mailbow ei oma teadmisi, millised kontaktid on teistel Mailbow klientidel, ühtset andebaasi ei peeta.

 

Andmeväljad

 • Email on ainuke kohustuslik andmeväli.
 • Andmeväljade tüübid katavad kõik erinevad sisupõhised vajadused.
  NB! Numeric väli ei luba + märke ega tähti või muid märke, see on ainult numbrite jaoks. Ehk telefoni jaoks see ei sobi.
 • Andmeväljade nimetused on latin tähed a-z ilma tühikute vms numbriteta.
 • Andmeväljade loomise arvul ei ole piiranguid.
 • Kontakti andmeväljad on listide ülesed.
 • Iga listi jaoks erinevaid andmeväljasid ei ole võimalik luua.
  Küll aga on maandumislehtedel võimalik kuvada soovitud andmeväljasid soovitud nimetusega.
 • Kontaktiväljade järjekorda ja kuvamist nimekirjas saab muuta lohistamise ja keelamise/lubamisega.
 • Loodud andmevälja nime muuta ei saa.
 • Loodud andmevälja tüüpi muuta ei saa.
 • Loodud andmevälja kinniseid valikvastuste väärtuseid saab muuta igal ajahetkel.
 • Valikvastuste väärtuste tõlkeid saab muuta maandumislehti luues.

 

Your lists

 • Reeglina loob iga kasutaja endale omad listid vastavalt kontaktide grupeerimise vajadusele.
 • Listide arv ei ole piiratud. 
 • Listid ei ole süsteemi jaoks rohkem vajalikud, kui et neile saab saata.
 • Samuti saab staatilisi liste kasutada maandumislehtedel konkreetsete valikute tegemiseks.
  Enne kustutamist kontrolli, et see list poleks Landing Pages või Actions all kasutuses.

 

Filtrid

 • Esmalt tuleb teha list, seejäral SAVE.
 • Siis valida, et loo sellest Filter, SAVE.
 • Nüüd saab lisada tingimusi, mis kitsendavad kontaktide valikut. SAVE.
 • Kontrolli, kas loodud tingimustele vastavalt on kontakte - LOAD

 

Predefined lists

Predifined lists on automaatselt kirjade saatmiseks konkreetsetele kontaktidele.
Mailbow  kogemus on näidanud, et tihti on vaja otsida ja vaadata just selliseid kontakte, kes on mingil spetsiifilisel moel käitunud. See tähendab muuhulgas - et on vaadanud või ei ole vaadanud kampaaniaid jne.

Analüütika on suurepärane vahend illustreerimaks, mida baasis olevad kontaktid reaalselt teevad. Ent kui see on teada, siis ikkagi on lõpuks vaja neile kontaktidele ka kirju saata.
Mailbow teeb selle lihtsaks predefined listidega. Kõik on "kohe" olemas ja kohe kasutatav.

Predefined liste luuakse juurde vastavalt klientide esilekerkivatele ootustele. Kui leiate, et mõni vajadus on jäänud puudu, siis andke sellest meile teada ning suure tõenäosusega saame selle listi loodud juba mõne nädala jooksul.

 

 

Lisa uus kommentaar autor, 23.04.2019
0
Facebook login
RSS