Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Directo liides

12.01.2017

Kuidas Directo kliente importida Mailbow'sse kontaktideks

 • Directo majandustarkvarast saab kontakte importida automaatselt alates jaanuar 2017.
 • Uuenduse protsess käib 1x per päev, nädal, kuu. Valida saab uuenduse tegemise kella-aega.
 • NB! Directos on kliendid ja kontaktid, aga Mailbows on vaid kontaktid. Seega sobib see andmevahetuse kanal ennekõike siis, kui Directos on kliendikaart seadistatud erakliendile VÕI on pigem ärikliendid, kellel on nimi ja email kliendikaardi küljes. Muul juhul tuleks korra läbi arutada, millised on alternatiivsed võimalused.
 • NB! Directos on võimalik märkida mitmele kliendile sama emaili aadressi, aga Mailbows on emaili aadress unikaalne. Seega tuleb enda jaoks läbi mõtelda, kas see on probleem ning vajadusel tuleks andmeid vastavalt korrigeerida.
 • Kliendikaardi põhiandmetele lisaks saab olulisi andmeid tuua üle lisaväljadega (datafields).
 • Directos saab seadistada reegleid, mis vastavalt kliendi käitumisele lisavad kliendikaardi külge alamklasse. Küsi abi oma juurutajalt Directost või raamatupidamisbüroost.
 • Klassidest, alamklassidest, andmeväljade sisudest saab kontaktile luua Mailbows seoseid staatiliste listide või tägidega. See võimaldab kõige kiiremini kontrollida liidese tööd.


Nõuded

 • Liidese loomiseks peab Directost olema tellitud XML väljund, täpsemalt klientide XML väljund.
 • Directo XML on URL, mis antakse koos võtmega.
 • XML-i URL-i muutudes või uute andmeväljade lisandumisel on vaja liides uuesti luua. Olemasoleva liidese kaudu andmemudelit ei uuendata.
 • Mõistlik on teha Directosse juurde andmeväli OPTIN staatuse jaoks, mille väärtusteks on yes/no ja mille parameetriks on kuupäev. Nii saab Mailbow teada, kui klient on käinud näiteks kassas ja soovib Mailbow kaudu varasema OPT-OUT tühistada. 
 • Teadmiseks! Mailbowsse talletatud OPTIN staatust saab lugeda tagasi hetkel Mailbow API kaudu. Arutelud, kas Mailbow seda Directosse tagasi postitama peaks, on hetkel pooleli. Vahva oleks, aga otseselt selleks vajadust ei ole.


Protsess

 • Tellida Directost klientide XML ja kontrollida, et see annab soovitud andmed välja.

 • Mailbows lisada Directo liides kontaktide impordiks: Automate -> Datafeeds -> Add new
 • Kopeerida Directo XML-i URL ja SAVE.
  Valida kanaliks Customers (vaikimisi root), vali itemiks Customer ja SAVE.

 • Veenduda, et kõik andmeväljad on Mailbow kontaktikaardi küljes olemas, vajadusel need luua. 
 • Lohistada Directo andmeväljad vastavusse Mailbow andmeväljadega. SAVE.

 • Algselt on liides mitteaktiivne, kuni kõk andmeväljad on oma paarilise leidnud.
  Kui kõik valmis, tuleb kontaktide uuendamine lubada klikates ACTIVATE SYNC.

 • Liides töötab automaatselt, andmeid uuendatakse iseseisvalt määratud ajal.
 • Uute kontaktide lisandumist saab jälgida listi alt läbi kuupäevade ning List growth graafikust.

 

 

Lisa uus kommentaar autor, 18.02.2019
0
Facebook login
RSS