Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Tulemuste mõõtmine

04.01.2012

Tulemuste mõõtmine

Parema ülevaate Sinu e-mailide tõhususest annab paari testkampaania väljasaatmine ja tulemuste analüüs. Vali välja 2-3 kampaaniat mida proovida ja saada need välja valitud sihtrühmale oma kontaktibaasist.  Lisaks e-maili turunduse tarkvara poolt genereeritud statistikale soovitame helistada valitud klientidele ja küsida tagasisidet.

Peale kampaania postitamist loob tarkvara (MAILBOW) edasiste otsuste tegemiseks vajaliku statistika. Reaalajas ülevaate saab sellest:

  • kes vaatasid kirja ja klikkisid linke,
  • millise veebilehitseja ja operatsioonisüsteemiga seda tehti,
  • millises linnas / piirkonnas kirju vaadati/klikiti,
  • kes soovivad ka edaspidi Sinult emaile saada (opt-in) ja kes seda ei soovi (opt-out).


Vastuse saab ka tehnilistele küsimustele – veateadete põhjal on näha miks osa emaile adressaadini ei jõua. Sagedasemad põhjused on näiteks:

  • uudiskirja saaja Inbox on täis
  • aadressi ei eksisteeri enam
  • näpuviga emaili aadressi sisestamisel


Kampaaniale järgnenud tagasiside põhjal analüüsi, kas saadud tulemus vastas kavandatule. Miks see vastas ootustele või  ületas / ei ületanud ootusi? Vajadusel tee täiendavat küsitlust sihtrühma seas, et järgmiste kirjadega seniseid vigu vältida.

Linkide statistika annab väga hea ning kiire tagasiside, mida lugejad tegelikult lugeda tahavad. Vaadates neid inimesi, kes konkreetset materjali lugema suundusid, eriti kui juhtud neid isiklikult teadma, saab segmenteerida välja inimeste gruppe teemade lõikes, et edaspidi neile saata just neid huvitavaid kirju ja mitte väsitada liiga laiade teemaringidega.

Lisateenusena on võimalik e-maili turunduse tarkvaraga ühendada eraldiseisevad tarkvara liidesed Mailbow loodud eelseadistatud analüütika vaated fookustega Email-Marketing, eCommerce, eProfile ja Qlik Sense või QlikView. See annab kõikidele MAILBOW kasutajatele võimaluse analüüsida e-mailiturunduse tegelikke võite ja kaotusi. Mailbow standardsed analüütika raportid annavad selge ülevaate kontaktide käitumisest ajas raha suhtes. Kui Qlik Sense või QlikView on liidestatud ka majandustarkvaraga, muutub analüüs veelgi laiemaks. Nüüd saab jälgida ka klientidega seotud rahavoogusid veelgi sügavamalt. Mida enam on informatsiooni, seda targemaid otsuseid, vähemasti teoorias, teha saab.

 

Lisa uus kommentaar autor, 22.03.2019
0
Facebook login
RSS