Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Millist hinnastamist eelistada

05.09.2016

05.09.2016

Hinnastamise skeeme on erinevaid. Seda tehakse põhiliselt kahel viisil: listipõhiselt ja mahupõhiselt. Toome selgitusi, kuidas teenusepakkujad hinnastamist näevad ja mis tegelik väärtus võiks raha eest olla.

Listipõhine hinnastamine

Liste on lihtne lugeda - kui palju on sees kontakte, nii palju maksad.

Mahupõhine hinnastamine

Mahtu on lihtne lugeda - kui palju kirju saadad, nii palju maksad. 

 Hinna väärtuspakkumine:

 1)    Lubatakse piiramata saatmismahtusid.

 2)    Hinnastamisel arvestatakse kuni 4x kuus saatmisi.

 3)    Hea lihtne kontrollida, kui palju kontakte on -  niipalju maksma ka peaks.


 

 Hinna väärtuspakkumine:

 1)    Maandumislehtede kaudu saab uusi kontakte  koguda - tasuta.

 2)    Saab kasutada CRMi funktsonaalsusi - kuutasuta.

 3)    Saab uusi kontakte sisse importida - kuutasuta.

 4)    Hea lihtne kontrollida, kui palju kirju saadetud on -  niipalju maksma ka peaks.

 Statistika ütleb:

1)    Enamik andmebaase sisaldab mitmeid erinevaid liste.

2)    Mitmes listis on sama kontakt, seega maksad ühe kontakti eest tihti mitu korda.

3)    Tööd tehakse erinevate listidega eraldi. Osadele listidele ei saadetagi.

4)    Jälgitakse, et 1 kontakt ei saa ühes kuus üle 1 kirja.

5)    80% juhtudest saadetakse vaid 20%le kontaktidest.

6)    Listide sees on OPT-OUT teinud ja mittetöötavaid kontakte, mille eest maksad ikka.

7)    CRMi või muu andmelaoga sünkroniseerimisel makstakse ikka nö "kontakti koha" eest, kuigi neile kirju ei saadeta.

8)    CRMi funktsionaalsusi sellistes tarkvarades ei ole või on nende kasutusväärtus väga madal.

 

Statistika ütleb:

1)    Igakuiselt ei saadeta kirju samas mahus.

2)    Erinevates listides esineb samu kontakte.

3)    Mõnedele kontaktidele ei saadetagi, sest nad ei ole sihtrühmas.

4)    Jälgitakse, et 1 kontakt ei saa ühes kuus üle 1 kirja.

5)    Kasutatakse CRM funktsionaalsusi kliendibaasi haldamiseks.

6)    Kasutatakse maandumislehti uute kontaktide  hankimiseks.

7)    Kasutatakse automaatikat ja segmenteerimist targemalt kirjade saatmiseks kontaktidele.

8)    Tehakse analüüse, et otsida välja kontakte, kellega tegeleda ja mitte, seda tuginedes olemasolevatele andmetele.

 

 

Kokkuvõte:

1)    Listipõhine hinnastamine annab "mõõdetava" igakuise kulu. Eeldades, et turundaja tööd ei tee ja uusi kontakte juurde ei tule. Mis aga läheb vastuollu esialgse väitega.

2)    Suures plaanis sama suurusjärk mahupõhiste hinnastamistega.

3)    Klient peab maksma ka siis, kui ta midagi ei saada - ehk maksab süsteemi ülalhoidmise eest.

 

 

 Kokkuvõte:

1)    Mahupõhine hinnastamine annab "mõõdetava" igakuise kulu. Eeldades, et uusi kontakte tuleb juurde rohkem kui ära kukub ning aastad on sesoonsed, mistõttu keskmine maht kuus jääb aasta lõikes samaks või kasvab "normaalses tempos".

2)    Rahaliselt sama suurusjärk listipõhiste hinnastamistega.

3)    Klient ei pea maksma siis, kui ta saab uue kontakti. Maksab vaid neile kirju saates.

4)    Süsteemi ülalhoidmise eest on miinimumtasu valitud kuumakse paketi näol.


Kumba siis eelistada, listipõhist või mahupõhist hinnastamist?

Eks see taandub lõpuks sisetunde küsimusele, milline turunduslik vormistamine endale meelepärane tundub. Suurusjärkudes on rahanumbrid tegelikult suhteliselt väikesed ja summades suhteliselt samad. Mailbow pakub mõlemat hinnastamise mudelit.

 

Loe lisaks: Võrdlus konkurentidega

 

 

 

Lisa uus kommentaar autor, 18.02.2019
0
Facebook login
RSS