Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Miks lähevad e-mailid Junk’i?

11.06.2012

Ka väga huvitava, asjakohase ja kasuliku sisu ning sobiva pealkirjaga uudiskirjad langevad aeg-ajalt erinevate filtrite võrku. Miks nii? Arusaam, et hea sisuga kiri jõuab kindlasti Inbox’i, ei ole alati õige. Lisaks kvaliteetsele sisule peab olema laitmatu ka saatja IP aadressi maine ning olulist rolli mängivad erinevad spämmifiltrid.

Filtrid õpivad analüüsima kirjade sisu ja pealkirju. See ei juhtu üleöö. Kui filtrist on läbi liikunud nii spämmimaigulisi kui ka puhtaid kirju, siis mingi aja pärast oskab filter neil vahet teha ja otsustab milliseid kirju lugejate postkasti lubada. Muuhulgas kontrollitakse saatja autentsust. Kui saatja serverid on õigesti konfigureeritud ja kõik klapib, siis ei ole põhjust kirju tagasi lükata.

Kuidas mõjutab saajate käitumine e-mailide Inboxi jõudmist?

E-mailiga turundussõnumite saajatel on mitu võimalust tagasisidet anda:

  • käitumisega e-maili suhtes (vaatamine, linkide klikkimine);
  • kirja spämmiks või mitte-spämmiks märkimisega.


Mida rohkem inimesi kirju vaatab ja klikib, seda paremas valguses näevad sinu e-maile suured internetiteenuste pakkujad nagu Gmail, Yahoo ja Hotmail ning kirjad toimetatakse suurema tõenäosusega lugejate inboxi.

Kirja saajal on “This is Junk/Spam” nupule klikkides väga lihtne oma hoiakust teenusepakkujale teada anda. Kui piisav arv inimesi on märkinud kirja “This is Junk/Spam”, siis edasised kirjad toimetatakse inboxi asemel otse rämpsposti hulka. Ja vastupidiselt, kui piisavalt paljud on vajutanud nupule “This is Not Spam/Junk”, siis paraneb üldine kirjade kohaletoimetamine ja inboxi jõudmine.

Äärmuslikum viis e-maili kohta kaebust esitada on teha seda näiteks Spämmiblogis, SpamCop’is vms lehel. Isegi kui kaebamiseks tugevat alust ei ole, satub selle tulemusena turundaja nö musta nimekirja, kust alati ei ole lihtne välja pääseda.

Vältimaks uusi kaebusi kirjasaajate poolt, vaata üle oma opt-in’i protsess. Inimesel võiks oma e-maili aadressi ettevõttele andes olla koheselt selge millist infot ta edaspidi oodata võib ja veel parem, kui ta saaks ise täpsustada millise sisuga kirju ja kui tihti ta saada eelistab.

Järgmisena võrdle, kas saadad ikka sellist sisu ja sellise tihedusega nagu algselt lubasid? Kas saadad asjakohast infot ning kas ka vaatamiste ja klikkimiste statistika toetab seda? Kui e-mailide vaatamine ja klikkimine näitab langustrendi, ei pruugi su sõnumid enam inimeste ootustele vastata.

Kui keegi soovib uudiskirja saajate nimekirjast lahkuda, siis see peab olema hõlpsasti teostatav. Kas ”unsubscribe” link on kergesti leitav? Palju kahjulikum turundaja jaoks on see, kui inimesed klikivad “This is Junk/Spam” nupul.

Kuidas mõjutavad pildid e-maili kohalejõudmist?

Ära koosta kirja, mille sisu moodustab üks suur pilt! See on muuhulgas spämmerite taktika, kes üritavad sel viisil filtritest läbi pääseda (kujutades ebatsensuurset sisu pildil, selle asemel et kirjutada tekstina). Suured pildid ja ohtra graafika kasutamine võivad samuti aeglustada kirja käsitlemist serverite poolt ja selle tulemusena lükatakse kiri tagasi. Kui kogu kirja sisu sõltub pildil toimuvast (nii tekst kui graafika on kujutatud ühel suurel pildil), kuid e-maili saaja ühel või teisel põhjusel pilte ei vaata (pildid jäävad alla laadimata), siis jääb kahjuks sõnum edasi andmata. Ühe suure pildi kasutamise asemel liigenda kirja – kasuta nii teksti kui pilte. Teksti juurde on paras pikkida umbes 100Kb suuruseid pilte.

Vaata lisaks HTML põhja tehnilisi nõudeid

IP ajalugu ja reputatsioon

Algajate e-mailiturundajate puhul on üheks enamlevinud probleemiks see, et puudub varasem IP aadressiga seotud ajalugu. Kui alles alustatakse e-maili programmiga saatmist või vahetatakse saatja IP aadressi, siis ka see võib mõjutada kirjade kohalejõudmist. Kuna erinevatelt IP’delt saatmine on levinud spämmerite seas, siis suhtuvad suuremad internetiteenuste pakkujad uhiuuelt IP aadressilt saabuvaisse kirjadesse umbusuga ja rakendavad nö topeltkontrolli. Näiteks võidakse suunata uuelt IP aadressilt tulnud kiri meelega otse rämpsposti kausta, et näha kas kirja saaja märgib selle “This is Not Spam/Junk”.

Mida saab turundaja teha uue IP aadressi maine parandamiseks? Abiks on:

  1. Õigesti konfigureeritud DNS (domeeni nimeserver);
  2. SPF piirang - teie ettevõtte domeeniga emaile saab saata vaid kindlatest serveritest;
  3. DIKM - digitaalne kirjade allkirjastamine;
  4. Vähene “This is Junk/Spam” kaebuste arv;
  5. Alusta sihitud saatmisega väiksemale grupile, nö aktiivsetele klientidele/partneritele, kes sinu kirju suurema tõenäosusega huviga loevad ja klikivad;
  6. Alusta väiksemate mahtudega. Anna internetiteenuste pakkujaile aega harjuda uuelt IP’lt tulevate kirjadega ja seejärel suurenda saatmismahtu sujuvalt.
Lisa uus kommentaar autor, 18.02.2019
0
Facebook login
RSS