Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

TUNNE SEADUST - Kontaktandmete kasutamine e-maili turunduses

27.05.2013

Andmekaitse Inspektsioon tuli aasta alguses välja uuendatud juhisega „Elektrooniliste kontaktandmete kasutamisest otseturunduses“. Tegemist on dokumendiga, mille iga turundaja peaks enne e-maili kampaaniatega alustamist läbi lugema.  Leiad selle SIIT!


Peame oluliseks, et meie kliendid teaksid e-maili turundusega seonduvaid seadusi ning toome välja tähtsamad punktid:

Otseturunuduseks loetakse nii e-post, faksi, smsi, mmsi kui ka bluetoothi teel tehtavaid pakkumisi, mille saatmine edendab vähegi ettevõtja, poliitilise organisatsiooni või heategevusliku ühenduse tegevust.  

Kommertsteadete saatmist reguleerib  Elektroonilise Side Seadus.

Isik, kelle nimel vastav teave edastatakse, peab olema tuvastatav ning iga saadetav sõnum peab sisaldama viidet, juhendit või teavet selle kohta, kuidas adressaat saab oma kontaktandmete kasutamist otseturustuseks keelata.  Lihtne opt-out ehk e-maili listist eemaldamine on seega äärmiselt oluline.

Edastatav teave peab olema selgelt otseturustuslik.

Füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul (opt-in), mis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  Juriidiliste isikute puhul ei pea küll eelnevat nõusolekut olema, kuid lihtne võimalus teadetest keeldumiseks on ka sel juhul oluline.

Olemasoleva kliendisuhtluse puhul  on lubatud ainult samasuguste toodete või teenuste otseturundus. Lisaks peab olema esmase kontaktandmete kogumise juures (nt. lepingu sõlmimine) loodud võimalus otseturundusest keeldumiseks.  Selge teave, saatja tuvastamine ning lihtsaks opt-outiks kehtib ka klientsuse puhul.

Nõuded nõusolekule on reguleeritud Isikuandmete Kaitse Seaduses. Nõusoleku olemasolu eest vastutab isik, kelle nimel otseturundust tehakse! Sealjuures ei loeta vaikimist ega tegevusetust nõusolekuks!

Küsimuste tekkimise korral võta julgelt ühendust!

support@mailbow.net

 
Lisa uus kommentaar autor, 18.02.2019
0
Facebook login
RSS