Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

A/B testimise tulemused teada, mis edasi?

04.03.2014

A/B testimine on põnev. Tulemused võivad näidata, et üks pealkiri on 10% efektiivsem või toob koguni 100% rohkem müüki. Aga mis edasi, kuidas säilitada püsivalt sama tulemus?

Turundajatelt küsiti, kui tihti rakendab nende ettevõte järgmisi testimise vorme: 

Turundajad on väga põhjalikud üksikute testide tegemisel, kuid vahel unustatakse erinevate tegurite koosmõju. Näiteks saates kaks kirja erinevate pealkirjadega. Ühe pealkiri on väga intrigeeriv ning avamisrotsent on suurem, kui teisel. Võibolla inimesed tõesti avasid kirja, sest pealkiri oli huvitav, aga kirja sisu nähes hoopis eemaladasid ennast listist, sest pealkiri ei olnud sisuga kooskõlas (nt. tähtis teadaanne vms.). Seetõttu ongi oluline vaadata erinevaid tegureid koos ning kindlasti ka aru saada, mis pikas perspektiivis töötab. Nt. esimesel korral võib pealkiri "Tähtis teadaanne" töötada, aga kui järgmisel korral sarnast pealkirja kasutada, võib avamisprotsent väiksem olla, sest kirja saaja juba teab, et tegemist on  tavalise uudiskirjaga. 
Nii et ärge tehke põhjapanevaid järeldusi ühe testi järgi, vaid testige regulaarselt ning võrrelge ka erinevaid näitajaid. 

Allikas: