Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

A/B testimine - tea oma klientide eelistusi

02.11.2016

Kuidas viid Sina oma kampaaniaid läbi, kas teed teadlikke otsuseid või loodad heale õnnele? Kui soovid oma kampaaniaid efektiivsemaks muuta, siis pead teadma, millised elemendid kirjades toimivad.

Seda on väga lihtne välja selgitada A/B testiga.  

A/B testimine on enamlevinud meetod, millega mõõdetakse, kuidas ekirjad lugejatele mõjuvad. A/B testimine võimaldab ettevõtetel mõõta turunduskampaaniate toimivust, saada paremini aru oma klientidest ja töötada välja asjakohasemat sisu, parandades nende tegevuste läbi oma investeeringute tulusust. A/B testing on tõhus ja kuluefektiivne turundusstrateegia, milleta ükski ettevõte ei tohiks toimetada.

Seega ei ole mõtet eeldada, vaid täpselt teada, millised tegevused turunduskampaanias töötavad. Tänu A/B testimisele on võimalik kampaaniad vormida võimalikult hästi lugeijaid siduvaks ja soovitud liigutusi tegema panevaks. Alljärgnevalt ülevaade:
1) A/B testimise definitsioon.
2) Miks on A/B testimine oluline?
3) A/B testimise protsess.
4) A/B testimine ja turunduse automatiseerimine.
5) Testimine segmentides.
6) A/B testimise parimad praktikad.
7) Kuidas mõõta tulemusi?

1) Mis on A/B testimine?

A/B testimine, tuntud ka kui poolitamine, võrdleb ühes kanalis saadetud sama kampaania toimivust omavahel. Kanalid võivad olla näiteks: koduleht, sotsiaalmeedia, email, mobiili app, maandumisleht, digitaalne reklaam jne.

Individuaalsed kampaaniad võivad olla: kodulehe esileht, tootepakkumise märguanne nutitelefonis, teenuse saajaks registreerujale esimene emaili jne.

Kuidas peaksid kaks versiooni teineteisest erinema? Kõik taandub ühele elemendile, puudutab see siis klikatava nupu suurust, tegutsemiskutsungi sõnastamist, kasutatud fonti või mõnda muud kujunduse, formaadi või keeleelementi.

Näiteks. Võrrelda saab ettevõtte kodulehe rohelise ja sinise tausta mõju. Kodulehel on olnud aastaid sinine taustavärv, kasutajate arv kahaneb stabiilselt ja soovitakse teada, kas bränding vajab muutmist ja ehk on roheline värv vastuvõetavam. A/B testi läbiviimine mõõdab, kumb värvidest soodustab lehel liikumist ja erinevatel lehekülgedel klikkimist. Värvidega saab katsetada, kumb neist enim ettevõtte eesmärkide saavutamisele kaasa aitab.

A/B testimine aitab ühte elementi muutes turundajatel säilitada kontrolli tulemuste üle ja juhtida ettevõtte järeldusi. Tänu A/B testimisele, saavad turundajad hinnata iga muutuja mõju tarbijate sidumisel ja teha vajalikud muudatused oma kampaaniates. Tehes vajalikke muudatusi kampaaniates, saavad turundajad tuua soovitud tulu.

2) Miks on A/B testimine oluline?

A/B testimise käigus selgub, mis ostjatele tegelikult meeldib. Lisaks võimaldab see tarbijat paremini siduda, tõsta kampaaniate efektiivust ja turundaja teadmisi. Järgnevalt kolm põhjust, miks peaks A/B testimist kasutama.

a) Seob kliendid – Testimise eesmärk on mõista kliendi ja tarbija vahelist sobivust ja seeläbi on võimalik turundajal välja selgitada, millised meetodid enim tarbijat mõjutavad. Kuna testida saab nii personaalseid kirju kui ka sotsiaalmeediat, avab see kõik kanalid paremaks kommunikeerimiseks.

b) Testimine suurendab kampaaniate tõhusust ja optimeerib ettevõtte kliendiprogramme – Proovides erinevaid kombinatsioone erinevatel kliendigruppidel, saavad turundajad elimineerida kõik elemendid, mis inimesi eemale tõukavad või neile mingit mõju ei avalda. Lisaks peab teadma, et kogu kampaania sihtrühm ei reageeri ühele kampaaniale identselt.
 
c)  Testimine tõstab turundajate teadlikkust ja asjatundlikkust sihtrühma eelistuste kohta – Testimine annab teavitava sihtrühma kohta väga palju informatsiooni. Mida enim teste turundajad läbi viivad, seda selgem on arusaamine oma kliendist ja lihtsam teha intuitiivselt õigeid valikuid kampaaniate läbiviimise osas.
 

3) A/B testimise protsess

A/B testimine saab alguse õigete elementide väljavalimisest ja toob tulemused täpset testi protsessi jälgides.  On oluline, et turundajad lõpetaksid kogu protsessi ega viiks muudatusi sisse ennatlikult.
 
Otsuseid ei tohi teha mittetäielikul informatsioonil ega riskida elimineerides või eemaldades elemendid, mis tegelikult töötavad. Korrektsel A/B testimise läbiviimisel saab ülaltoodud vigu vältida.


Mida testida?

Võimalik on testida peaaegu kõike, peamiselt viiakse testimist läbi kahel suunal:
1) sõnumi puhul – millised mõjuvad sihtrühmale paremini?
2) visuaali kohta – milline visuaal mõjutab tulemusi rohkem?

Sõnumite ja visuaali puhul on võimalik testida loetlematul hulgal elemente. Eriti peaksid turundajad testima elemente, mille puhul nad loodavad kliente ettevõttega siduda ja mis enim ettevõtte käekäiku mõjutavad.

Ülevaade jaotuskanalite kaupa, mida võiks testida:
1) Kodulehekülg
     a. Tegutsemiskutsung – (Call-To-Action - CTA)
          i. Osta nüüd! Osta! Tutvu! Lisa kaart! – Muuda oma CTA teksti ja nuppe, et leida milline kujundus ja sõnum kõige paremini töötavad.
          ii. Vali CTA asukoht lehel – tee mõned väljapaistvamaks.
          iii. Testi CTA nuppude erinevaid värve, kujusid ja piltide suurusi.
     b. Sisu
          i. Kas sisu on kohe allalaetav või alles pärast ankeedi täitmist. Saa teada, kumb paremini töötab.
          ii. Testi, kuidas su sisu välja näeb. Kas lugejad eelistavad teksti alla kerida või edasilugemiseks järgmisele lehele ennast klikkida.
     c. Sisu
          i. Testi erinevaid pealkirju. Testi pealkirju, mis on selged, naljakad või loomingulised.
          ii. Testi lõike vs täpploendeid.
          iii. Testi omavahel pikka ja lühikest sisu.
     d. Visuaal
          i. Testi erinevat tüüpi pildimaterjali: inimene vs toode, foto vs illustratsioon.
          ii. Võrdle, kas mõjuvad enam ostetud pildid või omainimesed/ kliendid.
          iii. Testi isemängivaid ja klikkimisel tööle hakkavaid videosid.
     e. Lehe navigatsioon
          i. Testi lehe menüü linkide järjestust.
          ii. Testi menüü navigeerimisriba asukohta. Kas paremini töötab horisontaalne või vertikaalne menüü.
      f. Vormid
          i. Testi lehe Sign-in vormide pikkust, kas paremini töötavad lühikesed või pikad.
          ii. Proovi eripakkumisi, allahindlusi ja reklaami enamate Sign-in saamiseks.
          iii. Küsi vormides erinevat tüüpi informatsiooni.
      g. Personaliseeri
          i. Testi erinevat lehe kujundust uute ja tagasipöörduvate klientide puhul.
          ii. Katseta vastavalt külastaja demograafiale lehe sisu.
          iii. Loo hooajale või asukohale sobivaid pakkumisi ja testi inimeste peal, kes elavad erinevates piirkondades.
      h. Hind ja tarne
          i. Testi tasuta proovi perioodi vs tasuta demo versiooni lühemas ja pikemas perspektiivis.
          ii. Testi aastamaksu vs kuupõhist. Kumb toob rohkem sidumisi.
2) Sotsiaalmeedia
      a. Testi sotsiaalmeedia ikoonide suurust ja asukohta, kus need enim lugejaid jagama panevad.
      b. Testi oma profiili pilti, kaanepilti, et näha, millele kliendid paremini reageerivad.
      c. Kasuta sotsiaalmeedia reklaamides erinevaid pilte, et näha milline stiil saab paremaid tulemusi.
      d. Testi erinevates kanalites erinevat tüüpi sõnumeid, et näha millised kuulajaskonda kõnetavad.
3) E-mail
      a. Testi „vormi“ nime.
      b. Testi tervitustekste.
      c. Testi pealkirjade pikkust ja sõnastust.
      d. Testi pildimaterjali vs videot/audiot sisaldavaid emaile.
      e. Testi personaliseeritud ja umbisikulisi emaile, kasutades saaja nime või muud kliendi poolt antud informatsiooni pealkirjas või emaili sisus.
      f. Leia optimaalne aeg oma kuulajaskonnani jõudmisel, mõõtes kirjade avamist erinevatel nädalapäevadel ja kellaaegadel.
4) Mobiil
      a. Kasuta erinevat kuvamist ja navigeerimise võimalusi - rullumist, nuppe, blokke.
      b. Kasuta erinevat tüüpi märguandeid – SMS, nutitelefoni märguandeid, app’e. Testi ka nende sõnumit ja pakkumisi.
      c. Testi ka SMS-i või nutitelefoni märguande poolt suunatud maandumislehte.
      d. Testi nutitelefoni visuaali.
5) Digitaalsed reklaamid
      a. Testi makstud reklaami pealkirju, millised teenivad enim klikke.
      b. Muuda ekraani URLi.
      c. Testi erinevaid kliendi sidumise lehekülgesid, sisu, pilte, CTA ja vorme.
 
Näide elust!
Dan Siroker, Optimizely tegevjuht, ettevõte, mis testib veebilehekülgi, töötas 2007-ndal aastal Barack Obama kampaania meeskonnaga, suurendamaks tulevase presidendi toetajaskonda veebis. Meeskonna hüpotees oli, et videod Obama kõnedest rahvakogunemistel, toovad talle suurema toetajaskonna. Siroker viis läbi A/B testimise, mille tulemused šokeerisid kõiki: videod mõjusid 30,3% kehvemini, kui üksikud pildid kandidaadist. Võib välja tuua, et Sirokeri A/B testimise tulemused andsid 4 miljonit emaili aadressi 13 miljonist, koguväärtuses 75 miljonit dollarit.  Ei tasu oletada, vaid testida!
 

A/B testi läbiviimine

Sinu turundusmeeskond peaks A/B testimist tegema regulaarselt. 

A/B testimisel tuleb järgida järgmisi samme:

1) Valida element, mida testida – vali element, mis Sinu meelest võib enim kliendikäitumist mõjutada. Testi lehekülgi nagu hind, registreerimisleht, teretulemast kiri jne.

2) Kirjuta hüpotees – nagu iga muu teaduslik meetod, algab ka A/B testimine hüpoteesiga. Turundajad peaksid seadma hüpoteesi, mida nad arvavad juhtuvat testi tulemusena, nagu nt klientide seotuse tõstmine, lehe sisu klikkamiste tõus või kui kaua kliendid mingil lehel aega veedavad.
Hüpotees võib olla rajatud mitmetele näitajatele tuginedes:
- mis tavapäraselt töötab sarnaste veebilehtede ja emailide korral;
- kolleegide arusaamad;
- klientide tagasiside;
- lihtsalt tavaline instinkt.

Seega küsi endalt, mis võib juhtuda? Millist versiooni kliendid eelistavad ja miks? A/B testimine toetab seotud hüpoteesi, tõstab turundajate enesekindlust tehtud valikute osas ja annab turundjatele põhjenduse uute ideede genereerimiseks või muutuste sisseviimiseks.

3)       Vali näidisgrupp – see peaks olema piisavalt suur. Mida suurem on näidisgrupp, seda täpsemad on saadud tulemused. Millisele demograafilisele näitajale või valdkonnale A/B testimine fokuseerida? A/B testimise läbiviimiseks jaga oma emaili saajad kaheks.

4)      Defineeri, kuidas näeb välja edu – defineeri, millised peaksid olema oodatavad testi tulemused. Milline on edu top saavutus? Mida Sa soovid paranda läbi testimise ja optimeerimise? Edu saab mõõta läbi avamiste, klikkide, jagamiste, sidumiste ja muu.

5)      Sea test üles – määra ajakava, millal testi läbi viid ja kui kaua see kestab.

6)      Vaata testi tulemusi – pärast testi lõppemist analüüsi saadud andmeid ja võrdle neid varasemalt seatud edunäitajatega. Parema ülevaatlikkuse saamiseks võid teha tabeli, kuhu saad sisse kanda kõik tulemused.

 

Kirjeldus Teema A B Mõõdik Võitja
Kirja teema Turunduse automatiseerimise lahendus Ära kahetse turunduse automatiseerimise lahenduse kasutamist Vali oma ettevõttele õige turunduse automatiseerimise lahendus Avamisi A
Kirja teema

SiriusView

Uus Raport – 2014. a turunduse automatiseerimis- müüjate võrdlus Lae alla   – 2014. a turunduse automatiseerimise müüjate võrdlus Klikid B
Link emailis Uurimus kliendi huvi kohta Link pildiga demole Link pildita demole Klikid A
Kirja teema Ole visuaalne! Lae kohe alla! Kuidas – juhend! Klikid B
Kirja teema Sotsiaalmeedia taktikaline plaan Lae kohe alla – Sinule kohandatav sotsiaalmeedia plaan! Sotsiaalmeedia plaan – sisaldab Facebooki, LinkedIn, Twitterit, Instagrami, Pinterest and Vine! Klikid Võrdne
Kirja teema 4 sotsiaalmeedia postituste kohustuslikku osa Spikker - enne Spikker - pärast Klikke A
Vorm maandumislehel Võidukood Vorm vasakul küljel Vorm paremal küljel Vormi täitmine Võrdne
Kirja teema Sotsiaalmeedia taktikaline plaan Taktikaline plaan Personaalne plaan Klikke A


7)      Defineeri võidukombinatsioon – kumb versioon paremini töötas? Kas toimis oluliselt paremini või oli vahe minimaalne?

8)      Tee vajalikud muudatused – vii sisse muudatused, mis ilmnesid testi tulemusena. Nt kui punane CTA nupp toob paremad tulemused, muuda see vastavaks.


Pane tähele, et täpne testimise protsess võib varieeruda olenevalt Sinu tegutsemisvaldkonnast, ettevõtte suurusest ja sihtgrupist, aga see sisaldab alati testi loomist, läbiviimist ja tulemuste analüüsi.


A/B testimise parimate tulemuste saavutamiseks tööta välja protsess, mis Sinu ettevõtte jaoks kõige paremini toimib ja ole järjepidev testide läbiviimises. Järjepidevus on ülioluline, sest muudatused võivad tulemused nurjata ja toimiva lahenduse mittetoimivaks muuta.

Kui kaua peaks testima?

Pole kindlat reeglit testi pikkuse kohta, aga mõned nõuanded:

-          Vastavalt Neil Patel’ile, (KISSmetrics), peaks olenemata ettevõtte suurusest, A/B testimine kestma vähemalt ühe nädala, sest esimeste päevade tulemused võivad kardinaalselt erineda.

-          Suurema kliendibaasiga ettevõtted peaksid A/B testi pikemal ajaperioodil läbi viima kui väiksemad, sest nende kliendid kasutavad testitavat pikema aja vältel ja nii saab tulemuses kindlam olla.

-          Üldiselt ei tasu testida liiga lühikese aja jooksul, sest pikema aja jooksul on külastajate arv suurem ja statistiline tulemus täpsem. Samas ei tasu ka liiga pikalt testida, sest nii on rohkem muutujaid, mida me kontrollida ei suuda.

Soovitus! Igal turunduse meeskonnaliikmel peaks olema mõningane testimise ja optimeerimise taust ja enamgi veel, teadvustama nende olulisust.

4) A/B testimine ja turunduse automatiseerimine

Turunduse automatiseerimise tarkvara saab sind A/B testimisel täiesti uuele tasemele viia. Tänu sellele on võimalik kergelt ja kiiresti seada üles mitmeid teste ja neid saab automaatselt hallata nii, et sinu tähelepanu koondub sinna, kus seda tegelikult vaja on.

A/B testimine saab sul aidata:

- testida elemente mitmetes kampaaniates korraga, säästes su aega ja teha kiiremini järeldusi ja vajalikke muutusi;
- optimeerida su emaile, maandumislehti ja kampaaniaid;
- defineerida ja tuua välja parimad turunduskampaaniad, mis sinu eesmärke täidavad;
- maksimeerida reageerimistulemusi erinevate kampaaniate korral;
- tõsta külastajate seotust erinevates kanalites, nt vastavalt MarketingSherpa tulemustele, võib A/B testimine tõsta seotust 48% ja enam.

A/B testimine – Mailbow tarkvaras

- testimiseks loo kirja koostamisel koopia A versioonist ning muuda vaid neid osi, mis testimiseks vajalikud;
- eksperdid soovitavad testida korraga vaid ühte elementi, sest inimesel ei ole võimekust rohkemat infot korraga analüüsida;
- õpi testitust.
Näide 1

vs


Selle testi puhul me näeme, et muudetud on pealkirja ja alapealkirja. Kui Sa arvad, et versioon B võitis testi tulemused, siis sa eksid. Versioon A oli 115% populaarsem. Miks? Nimelt oli A versioon sama, mida kasutati PPC (Pay-Per-Click) kampaanias, millega külastajad lehele toodi. Kõik komponendid turundus- ja müügikampaaniates töötavad koos ja seda on oluline meeles pidada.

Lisaks tasub küsida, kas see komponent töötab koos hästi selle teise komponendiga? A/B testimise puhul on kõik elemendid omavahel seotud.

Näide 2.

 

Kellelt ootavad Sinu kliendid kirju? Ülaltoodud näites on saatjateks pandud Marketo Premium Content vs Ryan Hammer. Edumõõdukus pandi avamiste arv. Hüpoteesis seisis, et võidab Marketo üldine meil, sest potentsiaalne ostja teab Marketo’t, kuid nad pole tõenäoliselt tuttavad Ryan Hammer’i nimega. Ja et eeldatavalt kustutavad automaatselt tundmatult nimelt tulnud emaili. Aga hüpotees oli vale. Ryan Hammer’i nimelt tulnud emaile avati rohkem. Kokkuvõtvalt võib öelda, et lugejad nägid Ryani saadetavat kirja isiklikuma ja soojemana, kui üldmeililt tulnud kirja.

Vihje -kui arvame, et hüpotees on õige, on alati võimalus, et me eksime – see näitabki, kui oluline on testida. 

Näide 3.


Emaili teema testimine

Kas emaili teema täpne sõnakasutus tõesti loeb? Jah, loeb. Pealkirjad olid: „Kuidas mõõta sotsiaalmeedia investeeringute tasuvust“ ja „Kas Sa mõõdud oma sotsiaalmeedia investeeringute tasuvust?“ Edumõõdikuteks olid avamiste ja klikkimiste arv.
Hüpoteesis seisis, et versioon A töötab paremini. Aga hüpotees oli vale! Otsesem pöördumine, versioon B, toimis paremini. Me õppisime, et kirja teema sõnastamine selliselt, et see mõjutab isiku psühholoogiat ja tema hirme, toob rohkem klikke ja avamisi, kui lihtne teemasõnastus, mis julgustab õppimist. On huvitav näha, kuidas klientide ajud töötavad.

Näide 4.A/B testimine mobiilis

Mobiiltelefonide väikeste ekraanide puhul peavad turundajad sisule veelgi enam tähelepanu pöörama, et need kliente meelitaksid. ApartmentGuide katsetas mobiilidele uut kujundust, eesmärgiga näha, kas see toob rohkem potentsiaalseid kliente. Nad tahtsid näha, kas loodud mobiili APP toob uusi kliente ja suurendab käivet. Edumõõdik oli klikkide arv. ApartmentGuide teoritiseeris, et uue kujunduse puhul klikkide arv väheneb, aga nad eksisid. Klikkide arv läks üles 1,6%. See tähendab, et ka väike muudatus lehel, võib suurendada klientide huvi.

Näide 5.

Ülalpool on näide Facebookis läbi viidud reklaami kohta. AdEspresso pani reklaami üles, et suurendada Facebooki lehe meeldimiste arvu. Ettevõte katsetas kahte reklaami ja edumõõdikuks oli meeldimiste arv. A/B testis jäeti pealkiri ja pilt samaks, aga teksti muudeti. Versioonis B sõna „parimad“ asendati sõnaga „igapäev“ ja lisati rida “suurendame Sinu investeeringute tasuvust“. Sa arvad, et sõna ROI (investeeringute tasuvus) köidab potentsiaalseid kliente, aga üllatuseks, versioon A hoopis võitis testi. Mõne päevaga kogus ta enam kui 70 klikki võrreldes B versiooniga, mis kogus null uut meeldimist. Sellepärast peab katsetama ja muutma sõnastust, kasvõi pisikesel määral, et reklaam toimiks.

5) Testimine segmentides

Nagu me vaatasime, siis A/B testide puhul me muudame ühte elementi, et näha, kas see avaldab mõju klientide kaasamisel või muule edumõõdikule. Kui astuda samm edasi, siis tuleks kahte erinevat versiooni testida erinevate näitajatega kliendigruppide puhul.
Siin tulebki mängu segmenteerimine. Segmenteerimine loob teatud fookuse, mida muidu ei ole võimalik saavutada.
Segmenteerimine grupeerib potentsiaalsed kliendid vastavalt nende soovide, vajaduste ja omaduste järgi. Mõte selle taga on, et sarnaste soovide, vajaduste ja omadustega inimestel on ka sarnane ostukäitumine ja nad reageerivad ka A/B testis sarnaselt.
Kui sa ei segmenteeri, siis kohtled oma kliente nagu oleks tegemist ühe inimesega. Selliselt käitumine võib A/B testi tulemusi negatiivselt mõjutada, mida me ei soovi, seega peaks olema täpne ja kontrollima niipalju muutujaid kui võimalik.
 

Klientide segmenteerimine allika, käitumise, kaasatulemise ja demograafia järgi
 

Sinu ostjad on väga erinevad ja et saavutada paikapidavaid A/B testi tulemusi, peab nad eelnevalt segmenteerima. Näiteks Conversion XL järgi võiks kliendid segmenteerida nelja näitaja alusel:

- Allika järgi segmenteerimine – jaota inimesed, milline allikas tõi nad Sinu kodulehele või mõnda teise soovitud kanalisse; näiteks kas nad tulid läbi klikatava makstud reklaami või reageerisid Facebooki märguandele uudistevoos;

- Käitumise alusel segmenteerimine -  segmenteeri inimesed, kuidas nad Sinu teatud tüüpi kanalis käituvad – milliseid tegevusi nad tüüpiliselt teevad ja milliseid väldivad. Näiteks kas nad klikkavad CTA’l, mis annab teada allahindlusest või soovivad nad hoopis toote kohta enam õppida.

- Kaasatulemise järgi segmenteerimine – eralda inimesed toote/teenuse järgi, millest nad huvitatud on; püsiklientide; või sündmuste liigi järgi, millele nad tavaliselt reageerivad. Näiteks nad võivad ilmuda igale webinarile, mida Sinu ettevõte läbi viib, mis viitab, et nad on sinu tootest/teenusest väga huvitatud, samas aga jäävad kõrvale sinu suhteloomisüritustest.

- Demograafia järgi segmenteerimine – eralda inimesed vanuse, soo, asukoha või muu defineeringu alusel.

Näiteks, viime läbi A/B testimise segmenteerides inimesed demograafiliste näitajate alusel, kontrollgruppi kuuluvad inimesed vanuses 18-25. Eesmärk on näidata, et need kaks gruppi peegeldavad teineteise tulemusi, näidates, et läbiviidud testi tulemused valitud grupi suhtes kehtivad.

Testi ei ole mõistlik läbi viia kahes erinevas demograafiliste näitajatega grupis, sest sellisel juhul ei selgu, milline näitaja testi tulemusi mõjutas, kas demograafiline või muudetud element. Sellest tulenevalt võib A/B testi läbiviimine ilma segmenteerimiseta anda eksitavaid tulemusi ja suunata valesid otsuseid langetama.

6) A/B testimise parimad praktikad

Nii nagu iga teisegi turundusstrateegia puhul, on paika pandud parimad praktikad, mida turundajad peaksid järgima, et teha A/B testimist hästi.

- Arutle oma kolleegidega -  kaasa neid testide loomisse. On hea saada ideid, mida oleks vaja testida nende meelest, kes klientidega suhtlevad. Konsulteeri erinevate meeskondadega katmaks ära kogu ettevõtte ootused.

- Testi tervet kliendi teekonda – on lihtne testida elemente veebilehel või teistes kanalites, aga see puudutab vaid kõige varasemat etappi kliendi teekonnast. Miks on oluline testida tervet kliendi teekonda? Kuna enamus turundajate energiast kulub tähelepanu võitmisele. Aga A/B testijana peaksid Sa teste läbi viima kogu kliendi teekonna ulatuses, et see oleks maksimaalselt optimeeritud.

- Testi ükshaaval – see võib nüüd kordavana tunduda, aga see on üks olulisemaid. Testi korraga ainult ühte elementi, nii et Sa oleksid kindel, milline muutuja tulemusi mõjutab.

- Testi astmeliselt – me oleme kuulnud, et aeglane, aga järjepidev võidab võistluse ning A/B testimisega on see ka nii. Enne alustamist pane paika plaan. Kaardista, mida täpselt testid ja tulemustele põhinedes vali, milliseid järgmisi teste läbi viia jne. Testida tuleks erinevaid elemente kindlas järjekorras, mis kõik juhivad lõpuks paikapidavatele tulemustele ja kinnitavad (või mitte) seatud hüpoteesi.

- Ole realistlik – üksiku testi läbiviimine ei too Sulle kiiret edu. Siin on oluline osavalt oma tegemisi järkjärgult parendada. A/B testimise tegelik eesmärk on joonistada välja Sinu klientidest suurem pilt, mida ei näita ühekordne isoleeritud test. Seega, head asjad tulevad aegamööda, ole kannatlik.

- Testi täielikult – isegi, kui test näitab kohe häid tulemusi, on oluline see lõpuni viia. See tähendab, et test tuleb lõpuni viia nii nagu alguses oli planeeritud või kuni jõuad külastajate arvuni, mille algselt planeerisid. Miks? Sest Sa mitte ainult ei näe, kuidas külastajad kodulehe või mõne muu kanaliga suhtlevad, vaid Sa saad põhjalikud andmed, mida saad kasutada toetusmaterjalina teostatud tööde kohta, neid huvigruppidele tutvustades.

- Järgi oma instinkte – kui Sa ei ole testi tulemuses veendunud (kui see erineb hüpoteesist oluliselt ja/või ei ole loogiline), tee test uuesti. Võib juhtuda, et Sinu instinktid on õiged. Uuesti testimisel vaata üle, kuidas Sa panid üles esialgse testi ja korrigeeri kõik tehnilised vead. Pea meeles, et isegi millimeeter võib dramaatiliselt mõjutada testi tulemusi.

7) Kuidas mõõta testi tulemusi?

Tulemuste tõlgendamine ja jälgimine on A/B testimise juures kõige olulisem, nendele põhinedes teevad turundajad muudatusi oma kampaaniate efektiivsemaks muutmisel. Optimizely soovitab tulemusi hinnata lisandunud väärtuse järgi. See tähendab, et isegi minimaalne kasvuprotsent külastajate sidumisel endaga, võib kaasa tuua märkimisväärse käibe kasvu.

Tulemuste statistiline täpsus

Tulemused näitavad, mil määral kaks testitud versiooni teineteisest statistiliselt erinevad.  Me soovime, et hüpotees peaks paika ja oleks statistiliselt täpne. See tõstatab küsimuse, kui kindlad me saame olla A/B  tulemuste täpsuses?

Selle asemel, et tulemuste täpsus-test ise läbi viia, kasuta veebipõhist A/B testimise kalkulaatorit. Veebilehed nagu Optimizely ja KISSmetrics pakuvad neid kasulikke tööriistu oma lehtedel tasuta. Ja alati võib kontrollida topelt.

Negatiivsed tulemused

Turundajad peaksid meeles pidama, et ka negatiivsed ja neutraalsed tulemused aitavad neil kliente paremini mõista. Näiteks, OK A.M.B.A, Skandinaavia õli ja energia ettevõte, sai A/B testimisel negatiivse tulemuse, aga hiljem selgus, et see pöördus nende kasuks– tõus oli enam kui 50%!

Kuidas nad seda tegid? Nad tahtsid ühe maandumislehe muuta ainsaks leheks, mis neile kontakte kogub. Selle lehe sisu oli raskesti loetav ja visuaal oli kehv, nad alustasid selle muutmist. Esimene versioon testist - lehele lisati ainult üks pilt. Pildil oli kujutatud pakkumise allahindlust. Selline käik aga vähendas klientide sidumist 30%. Ettevõte eeldas, et kliendid ootavad hinnaalandamisest, aga ilmselgelt nad eksisid oletustes.
Hüpotees kuulutati kehtetuks. Siis testisid nad uuesti, aga seekord muutsid nad pildi selliseks, mis kujutas listi väärtuspakkumisest, mida nad kliendile pakuvad. See tõstis klientide seotust 50%. Seega kliendid võivad Sind üllatada hüpoteesi mitte paikapidavuses. Ja see on ok. Testi kõige olulisem osa on sellest õppida, õppida tundma oma klientide eelistusi, mis neid tõmbab ja neile mõjub. Sellele näitele põhinedes testi ja testi veelkord, kuni Sa viimaks paljastad, mis tegelikult kliente Sinuga seob. Lihtsalt mõtle A/B testimisest, kui heast võimalusest õppida.

Kokkuvõte

- Pole paremat aega kui praegu – alusta testimisega kohe.

- Ära eelda, et Sa tead, mida Sinu jälgijad mõtlevad – testi oma instinkte.

- Kuula ja tee tegevusi testi tulemustele põhinedes – A/B testimine on Sinu tööriist turunduslike tulemuste efektiivistamiseks.

A/B testimine on pidev protsess, mitte ühekordne sündmus. Inimesed, trendid ja eelistused muutuvad ajas ja turundajad peavad sellele vastavalt reageerima. Parim viis tipus püsida on kampaaniates erinevaid elemente pidevalt testida, et kõik võimalused müügi ja ettevõttega seotuse tõstmiseks oleks maksimaalselt ära kasutatud.

A/ B testimine on turunduses revolutsiooniline, sest tulemused põhinevad tegelikkusel ja tulemusi saab kampaaniate muutmiseks koheselt kasutada.

A/B testimise ilu seisneb selle lõpututes võimalustes. Turundajad saavad alati õppida midagi uut ja jätkuvalt parandada oma turunduse tulemusi. See nõuab sihikindlust, loovat mõtlemist ja kiiret automatiseerimist.

Ära arva, testi!

Loe ka: A/B testimise tulemused teada, mis edasi?

Blogipostitus põhineb Marketo artiklil: „The power of A/B testing“

Lisa uus kommentaar autor, 23.04.2019
0
Facebook login
RSS